Om Frøset Østre

«Frøset – Frøy’s Sete «

Steinalderplass_700

Slik mener man det så ut på Byneset og Frøset Østre for ca 10 000 år siden.

Der Trondheimsfjorden favner videst mot solnedgangen, ligger Frøsetgårdene. Hit kom de første innbyggerne i Trondheim for 1o ooo år siden for å fiske laks og veide rein.

På et høydedrag 80 meter over dagens nivå er det gjort 100-150 flintfunn som forteller oss om levemåte i et landskap med en helt annen vegetasjon. Her finnes bronsealdergraver fra en fjern fortid med gryende samfunnsstruktur og her dyrket man guden Frøy med takksigelser for fruktbarhet og grøde med solfester i hellige lunder under åpen himmel.

Munker trygget senere stedet med kristenmanns bønner og levnet og dyrket urter i solhelningene mot sør mens bøndene arbeidet på åker og eng.
Bøndene forelsket seg og fikk barn som igjen fikk barn som fortalte sine barn og barnebarn om stillheten- om fuglene som sang- blomstene som blomstret- om navn på steder og menneskene som levde på gården.

Stein_2

Utsikt over trondheimsfjorden fra en antatt plassering av Steinalderteltet – for 10 000 år siden. Her hadde de telt og båter av skinn – og kort vei ned til havet.

plakett_steinalderboplass_f

I 2008 ble plaketten fra Sør Trøndelag fylkeskommune satt opp

Stein_13

I løpet av 2006 ble steinalderteltet satt opp -og steinalderboplassen vil bli en attraksjon for alle som måtte ønske å beskue plassen.


untitled (1)

fylkesarkeolog

Fylkesarkeolog Kristian Pettersen har vært en stor pådriver for å få dette i havn.

Kopirett © 2015 FRØSET ØSTRE. Alle rettigheter.